بازی های ماه اخر سال ۲۰۱۸

۲۰۱۸ در حال اتمام است و ما در حال آماده سازی برای ورود به آخرین ماه سال هستیم، اما چه بازی هایی داریم که دراخرین ماه سال ۲۰۱۸ صادر بشند که اغلب تمایل به خرید بازی هایی را که در گذشته صادر شده بود، به دلیل تخفیفات بزرگ در بازارهای جهانی و فروشگاه های دیجیتال ایجاد شده […]

مشاهده مطلب