تروفی و اچیومنت های بازی FIFA 19

تروفی و اچیومنت های بازی  FIFA 19 باعث می شود تا گیمر با انگیزه بیشتری بازی کند و بتواند بعد از اتمام بازی دوباره برگردد و این بار اچیومنت های دیگری را کسب کند و خود را ارتقا دهد. بازی FIFA 19 چند وقتی است که به بازار بازی های ویدیویی برای کنسول های پلی […]

مشاهده مطلب