close
کد های تقلب بازی سه گانه GTA Trilogy

رمز های بازی سه گانه GTA Trilogy

رمز های بازی GTA Trilogy: بازی GTA یکی از محبوب ترین بازی ها در دنیای ماست که توسط شرکت راکستار ساخته می شود و منتشر می شود.

یه بازی جهان باز که شما می توانید تقریبا تمامی عقده های خود در زندگی واقعی را در این بازی خالی کنید!

این بازی جهان باز نیز مانند بسیاری دیگر از بازی ها کدهای تقلب و رمز دارد که شما می توانید با وارد کردن آنها، کارهای خاصی بکنید.

ولی Cheat Code های جی تی ای فرق بزرگی با رمز ها در بازی های دیگر دارند. استفاده از چیت کدها در این بازی به طور عجیبی لذت بخش است و کارهای خاص زیادی را انجام می دهد که بازی را برای ما بسیار راحت تر نیز می کند. رمز های هر بازی GTA نیز انقد زیاد است که بتواند هر خواسته گیمر را ساپورت کند.

آخرین بازی که Rockstar برای طرفداران جی تی ای منتشر کرده است، ریمیک از بازی های GTA 3، GTA Vice City و GTA San Andreas است که به نام GTA Trilogy منتشر شد که طرفداران بسیار زیادی را خوشحال کرد.

شما می توانید 3 جی تی ای خاطره انگیز قدیمی را با گرافیک بهتر تجربه کنید و از آن لذت ببرید.

در ادامه این مقاله در وب سایت گیم استور، تلاش داریم تا شما را با مهم ترین و بهترین رمز های بازی GTA Trilogy آشنا کنیم.

رمز های جی تی ای سن اندرس برای ps4

کدهای تقلب GTA 3

همه سلاح ها: آر 2، آر 2، ال 1، آر 2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

پول بیشتر (250000 دلار): آر 2، آر 2، ال 1، ال 1، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

سلامت کامل: آر 2، آر 2، ال 1، آر 1 ، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

افزایش ستاره های تحت تعقیب: آر 2, آر 2, ال 1, آر 2, چپ, راست, چپ, راست, چپ, راست

کاهش ستاره های تحت تعقیب:  آر 2, آر 2, ال 1, آر 2, بالا, پایین, بالا, پایین, بالا, پایین

سپر کامل: آر 2، آر 2، ال 1، ال 2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

تغییر به یک لباس تصادفی: راست، پایین، چپ، بالا، ال 1، ال 2، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

سطح بالا مورد نیاز: آر 2، آر 2، ال 1، آر 2، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست

سطح مورد نیاز: آر 2، آر 2، ال 1، آر 2، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین

بهبود مهارت های ماشین: آر 1، ال 1، آر 2، ال 1، چپ، آر 1، آر 1، مثلث

ماشین های نامرئی: ال 1، ال 1، مربع، آر 2، مثلث، ال 1، مثلث

همه ماشین ها را منفجر کنید: ال 2، آر 2، ال 1، آر 1، ال 2، آر 2، مثلث، مربع، دایره، مثلث، ال 2، ال 1

نمایش مخزن: دایره، دایره، دایره، دایره، دایره، آر 1، ال 2، ال 1، مثلث، دایره، مثلث

حرکت آهسته: مثلث، بالا، راست، پایین، مربع، آر 1، آر 2

حرکت سریع: مثلث، بالا، راست، پایین، مربع، ال 1، ال 2

شتاب دادن به زمان: دایره، دایره، دایره، مربع، مربع، مربع، مربع، مربع، ال 1، مثلث، دایره، مثلث

عابران پیاده از شما متنفرند: پایین، بالا، چپ، بالا، X، آر 1، آر 2، ال 1، ال 2

عابران پیاده با یکدیگر می جنگند: پایین، بالا، چپ، بالا، X، آر 1، آر 2، ال 2، ال 1

عابر پیاده دیوانه با سلاح: آر 2، آر 1، مثلث، X، ال 2، ال 1، بالا، پایین

تانک Rhinno: دایره, دایره, دایره, دایره, دایره, دایره, آر 1, ال 2, ال 1, مثلث, دایره, مثلث

رانندگی بهتر: آر 1، ال 1، آر 2، ال 1، چپ, آر 1، آر 1، مثلث

پرواز خودرو ها: راست, آر 2، دایره, آر 1، ال 2، پایین ال 1، آر 1

هوای صاف: ال 1، ال 2، آر 1، آر 2، آر 2، آر 1، ال 2، مثلث

هوای ابری: ال 1، ال 2، آر 1، آر 2، آر 2، آر 1، ال 2، مربع

هوای بارانی: ال 1، ال 2، آر 1، آر 2، آر 2، آر 1، ال 2، دایره

هوای مه آلود: ال 1، ال 2، آر 1، آر 2، آر 2، آر 1، ال 2، X

رمز های جی تی ای وایس سیتی برای ps4

رمز های gta vice city برای ps4 و ps5

رمز های جی تی ای وایس سیتی برای ps4 و ps5 به شرح زیر است:

سلاح 1: آر 2، آر 2، آر 1، آر 2، ال 1، آر 2، چپ, پایین, راست, بالا, چپ پایین, راست, بالا.

سلاح 2: آر 1، آر 2، ال 1، آر 2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

سلاح 3: آر 1، آر 2، ال 1، آر 1، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، پایین، پایین

کم شدن ستاره های تحت تعقیب: آر 1، آر 1، دایره، آر 2، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین

زیاد شدن ستاره های تحت تعقیب: آر 1، آر 1، دایره، آر 2، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست

گیم پلی حرکت آهسته: مثلث، بالا، راست، پایین، مربع، آر 2، آر 1

شتاب ساعت بازی: دایره، دایره، ال 1، مربع، ال 1، مربع، مربع، مربع، ال 1، مثلث، دایره، مثلث

شتاب بازی: مثلث، بالا، راست، بالا، ال 2، ال 1، مربع

زره تمام بدن: آر 1، آر 2، ال 1، X، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

سلامت کامل: آر 1، آر 2، ال 1، دایره، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

خودت را بکش: راست، ال 2، پایین، آر 1، چپ، چپ، آر 1، ال 1، ال 2، ال 1

تانک راینو: دایره، دایره، ال 1، دایره، دایره، دایره، ال 1، ال 2، آر 1، مثلث، دایره، مثلث

همه چراغ های راهنمایی سبز هستند: راست، آر 1، بالا، ال 2، ال 2، چپ، آر 1، ال 1، آر 1، آر 1

همه شخصیت های زن دارای سلاح هستند: راست، ال 1، دایره، ال 2، چپ، X، آر 1، ال 1، ال 1، X

شخصیت های زن شما را دنبال می کنند: دایره، X، ال 1، ال 1، آر 2، X، X، دایره، مثلث

NPCها وسایل نقلیه را با سرعت هدایت می کنند: آر 2، دایره، آر 1، ال 2، چپ، آر 1، ال 1، آر 2، ال 2

عابران پیاده سلاح دارند: آر 2، آر 1، X، مثلث، X، مثلث، بالا، پایین

عابران پیاده به شما حمله می کنند: پایین، بالا، بالا، بالا، X، آر 2، آر 1، ال 2، ال 2(این رمز خاموش شدنی نیست!)

شورش عابر پیاده: پایین، چپ، بالا، چپ، X، آر 2، آر 1، ال 2، ال 1(این رمز خاموش نشدنی است!)

رمز های جی تی ای سن اندرس ریمستر برای ps4

رمز های جی تی ای سن اندرس برای ps4

رمز های جی تی ای سن اندرس ریمستر برای ps4 و ps5 به صورت زیر است:

ترافیک تهاجمی: آر 2، دایره، آر 1، ال 2، چپ، آر 1، ال 1، آر 2، ال 2

همه خودروها دارای نیتروژن هستند: چپ، مثلث، آر 1، ال 1، بالا، مربع، مثلث، پایین، دایره، ال 2، ال 1، ال 1

تمام ترافیک خودروهای ناخواسته است: ال 2، RIGHT، ال 1، UP، X، ال 1، ال 2، آر 2، آر 1، ال 1، ال 1، ال 1.

ترافیک سیاه: دایره، ال 2، بالا، آر 1، چپ، X، آر 1، ال 1، چپ، دایره

همه ماشین ها را منفجر کنید: آر 2، ال 2، آر 1، ال 1، ال 2، آر 2، مربع، مثلث، دایره، مثلث، ال 2، ال 1

یک جایزه روی سر خود بگذارید: DOWN، UP، UP، X، آر 2، آر 1، ال 2، ال 2

اتومبیل ها پرواز می کنند: بالا، پایین، ال 1، آر 1، ال 1، راست ، چپ، ال 1، چپ

حالت آشوب: ال 2، راست، ال 1، مثلث، راست، راست، آر 1، ال 1، راست، ال 1، ال 1، ال 1

رانندگی روی آب: راست، آر 2، دایره، آر 1، ال 2، مربع، آر 1، آر 2

ماشین‌های سریع‌تر: راست، آر 1، بالا، ال 2، ال 2، چپ، آر 1، ال 1، آر 1، آر 1

ساعت سریع: دایره، دایره، ال 1، مربع، ال 1، مربع، مربع، مربع، ال 1، مثلث، دایره، مثلث

بازی سریعتر: مثلث، بالا، راست، پایین، ال 2، ال 1، مربع

چاق CJ: مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، دایره، پایین.

قایق های پرنده: آر 2، دایره، بالا، ال 1، راست، آر 1، راست، بالا، مربع، مثلث

سلامت کامل، زره کامل، 250000 دلار(همون هِسویام): آر 1، آر 2، ال 1، X، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

گانگسترها خیابان ها را کنترل می کنند: ال 2، بالا، آر 1، آر 1، چپ، آر 1، آر 1، آر 2، راست، پایین.

چتر نجات را دریافت کنید: چپ، راست، ال 1، ال 2، آر 1، آر 2، آر 2، بالا، پایین، راست، ال 1

همه سلاح ها: پایین، مربع، X، چپ، آر 1، آر 2، چپ، پایین، پایین، ال 1، ال 1، ال 1

Hydra: مثلث، مثلث، مربع، دایره، X، ال 1، ال 1، پایین، بالا

مهمات بی نهایت: ال 1، آر 1، مربع، آر 1، چپ، آر 2، آر 1، چپ، مربع، پایین، ال 1، ال 1

ظرفیت تنفس بی نهایت: پایین، چپ، ال 1، پایین، پایین، آر 2، پایین، ال 2، پایین

کنترل دیوانه: مثلث، آر 1، آر 1، چپ، آر 1، ال 1، آر 2، ال 1

پرش ارتفاع: بالا، بالا، مثلث، مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، آر 2، آر 2

پرش های خرگوش بزرگ: مثلث، مربع، دایره، دایره، مربع، دایره، دایره، ال 1، ال 2، ال 2، آر 1، آر 2

حداکثر عضله: مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، دایره، چپ

حداکثر احترام: ال 1، آر 1، مثلث، پایین، آر 2، X، ال 1، بالا، ال 2، ال 2، ال 1، ال 1

خرید اکانت قانونی GTA Trilogy در گیم استور

اگر شما هم علاقه دارید تا بازی سه گانه جی تی ای را برای PS4 یا PS5 خود خریداری کنید و تجربه کنید، فقط کافیست از طریق دو لینک «خرید اکانت قانونی GTA Trilogy برای PS4» و همچنین «خرید اکانت قانونی GTA Trilogy برای PS5» وارد صفحه این محصول شوید و این بازی را برای خود خریداری کنید.

گیم استور؛ معتبر ترین و قدیمی ترین سایت فروش اکانت های بازی PS4 و PS5 است که شما می توانید خرید اکانت قانونی PS4 و همچنین خرید اکانت قانونی PS5 را با بهترین ضمانت و مناسب ترین قیمت را در گیم استور انجام دهید.

ارسال نظر

تمامی نظرات توسط اپراتور های ما بررسی میشود. و پس از تایید، در سایت قابل نمایش خواهد شد.

 • avatar-comment

  Mohammadreza

  پاسخ

  1402/12/08

  |

  12:15

  رمز ها برای دستگاه ps5 وارد نمیشه هرکاری میکنم باید کاری انجام بدیم قبلش ؟

  comment-avatar

  اریا

  1402/12/09

  |

  01:03

  داش باید سریع بزنید

 • avatar-comment

  ابوالفضل

  پاسخ

  1402/09/29

  |

  17:03

  چرا پی سی نذاشتین:/پی سی مهمتره

مشاهده نظرات بیشتر